• پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • 044-32723600
 • /

کارخانه تولید کود ، گنبد کاووس

کارخانه تولید کود ، گنبد کاووس
 • پروژه گرمایشی

  کارخانه تولید کود ، گنبد کاووس

 • مدت زمان پروژه

  تحویل 20 روزه

 • توضیح پروژه
  کارخانه تولید کود ، گنبد کاووس
کارخانه تولید کود ، گنبد کاووس

سال اجرا : 1400

مدت زمان تحویل و اجرای پروژه : یک هفته