• پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • 044-32723600
 • /

پروژه مساجد و نمایشگاه میاندوآب

پروژه مساجد و نمایشگاه میاندوآب
 • پروژه گرمایشی

  پروژه مساجد و نمایشگاه میاندوآب

 • مدت زمان پروژه

  تحویل 20 روزه

 • توضیح پروژه
  پروژه مساجد و نمایشگاه میاندوآب
پروژه مساجد و نمایشگاه میاندوآب

سال اجرا:1400

مدت زمان تحویل و اجرای پروژه :دو روز