• پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • 044-32723600
 • /

پروژه شرکت تولیدی رکسانا کیمیا تجارت

پروژه شرکت تولیدی رکسانا کیمیا تجارت
 • پروژه گرمایشی

  شرکت تولیدی رکسانا کیمیا تجارت

 • مدت زمان پروژه

  تحویل 20 روزه

 • توضیح پروژه
  شرکت تولیدی رکسانا کیمیا تجارت
پروژه شرکت تولیدی رکسانا کیمیا تجارت

سال اجرا :1400

مدت زمان تحویل و اجرا پروژه : دو روز