• پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • 044-32723600
 • /

پروژه ورزشگاه زاگرس پیرانشهر

پروژه ورزشگاه زاگرس پیرانشهر
 • پروژه گرمایشی

  پروژه ورزشگاه زاگرس پیرانشهر

 • مدت زمان پروژه

  تحویل 20 روزه

 • توضیح پروژه
  پروژه ورزشگاه زاگرس پیرانشهر
پروژه ورزشگاه زاگرس پیرانشهر

سال اجرا : 1400

مدت زمان تحویل و اجرای پروژه : سه روز