• پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • 044-32723600
 • /

پروژه سالن ورزشی پیرانشهر

پروژه سالن ورزشی پیرانشهر
 • پروژه گرمایشی

  پروژه سالن ورزشی پیرانشهر

 • مدت زمان پروژه

  تحویل 20 روزه

 • توضیح پروژه
  پروژه سالن ورزشی پیرانشهر
پروژه سالن ورزشی پیرانشهر

سال اجرا : 1400

مدت زمان تحویل و اجرای پروژه : سه روز

         ../../uploads/file/2022/01/1643179663_blobid1643179633166.jpg