• پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • 044-32723600
 • /

پروژه گلخانه عابدینی

پروژه گلخانه عابدینی
 • پروژه گرمایشی

  پروژه گلخانه عابدینی

 • مدت زمان پروژه

  تحویل 20 روزه

 • توضیح پروژه
  پروژه گلخانه عابدینی
پروژه گلخانه عابدینی

سال اجرا : 1400

مدت زمان تحویل و اجرای پروژه : دو روز