• پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • 044-32723600
 • /

پروژه نمایشگاه بین المللی ارومیه

پروژه نمایشگاه بین المللی ارومیه
 • پروژه گرمایشی

  پروژه نمایشگاه بین المللی ارومیه

 • مدت زمان پروژه

  تحویل 20 روزه

 • توضیح پروژه
  پروژه نمایشگاه بین المللی ارومیه
پروژه نمایشگاه بین المللی ارومیه

سال اجرا : 1400

مدت زمان تحویل و اجرای پروژه : یک هفته