• پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • 044-32723600
 • /

پروژه کافه اکسیژن

پروژه کافه اکسیژن
 • پروژه گرمایشی

  پروژه کافه اکسیژن

 • مدت زمان پروژه

  تحویل 20 روزه

 • توضیح پروژه
  پروژه کافه اکسیژن
پروژه کافه اکسیژن

سال اجرا : 1400

مدت زمان تحویل و اجرای پروه : یک روز