• پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • 044-32723600
 • /

پروژه ورزشگاه رجایی

پروژه ورزشگاه رجایی
 • پروژه گرمایشی

  ورزشگاه رجایی

 • مدت زمان پروژه

  تحویل 20 روزه

 • توضیح پروژه
  پروژه ورزشگاه رجایی ارومیه
پروژه ورزشگاه رجایی

پروژه ورزشگاه رجایی سیستم گرمایش تابشی

سال اجرا : 1399