• پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • 044-32723600
 • /

پروژه گرمایشی ماشین آلات شهرداری

پروژه گرمایشی ماشین آلات شهرداری
 • پروژه گرمایشی

  شهرداری ارومیه

 • مدت زمان پروژه

  تحویل 20 روزه

 • توضیح پروژه
  پروژه گرمایشی ماشین آلات شهرداری
پروژه گرمایشی ماشین آلات شهرداری

پروژه گرمایشی ماشین آلات شهرداری